SILESIA BAZAAR Kids 8

14 kwietnia 2019 r., Stadion Śląski


SILESIA BAZAAR Kids to edycja poświęcona produktom i usługom dla dzieci. W ramach tej imprezy odbędą się targi niezależnego dizjanu dziecięcego (ubrania, meble, zabawki, książki inne dodatki), masa różnych warsztatów dla dzieci oraz ciekawe prelekcje dla rodziców. Podczas imprezy nie zabraknie też okazji do skosztowania pysznego jedzenia i kawy od lokalnych dostawców.

SILESIA BAZAAR Kids odbędzie się  w nowoczesnej przestrzeni konferencyjnej Stadionu Śląskiego w Parku Śląskim. Przestrzeń zaplanowana pod targi pomieści 80 stoisk w różnej wielkości, przestrzeń pod prelekcje, ogromną strefę warsztatów dla dzieci oraz strefę gastro. Dla stałych wystawców SILESIA BAZAAR przygotowaliśmy promocyjne ceny, dlatego nie zwlekaj z zapisaniem się. Najlepsze miejsca czekają na Ciebie!

W sześciu poprzednich edycjach targów (w tym dwóch w ramach Festiwalu Świadomych Rodziców) wzięło udział ponad 9000 osób wraz z ponad 3500 dziećmi, a w targach, wzięło udział ponad 550 różnych wystawców. To jedna z większych imprez i targów poświęconym produktom dla dzieci w Polsce.

Poniżej przedstawiamy Cennik, Regulamin Targów oraz Plan stoisk. Informacje te zostaną powtórzone w panelu rejestracyjnym. W tym miejscu są umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

CENNIK

Przygotowaliśmy 80 stoisk w 3 kategoriach. Stoiska są zlokalizowane na jednym poziomie, ale w różnych salach, w zależności od wielkości i prezentowanego asortymentu.

WSZYSTKIE CENY TO CENY NETTO . Do ceny finalnej każdorazowo należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Cennik stoisk na targach SILESIA BAZAAR Kids vol. 8

MIKRO (2 mkw / 1×2 m) –    350 zł netto* UWAGA: stoisko wąskie (krótszą krawędzią do klienta, bez przerw miedzy stoiskami)!

MAŁE (4 mkw / 2x2m) –      500 zł netto*

ŚREDNIE (6 mkw / 3x2m) – 650 zł netto**

DUŻE (9 mkw / 3x3m) –       1050 zł netto***

BARDZO DUŻE (12 mkw / 4x3m) – 1350 zł netto****

* –     dedykowane wystawcom oferującym produkty 1 firmy/marki

** –   dedykowane wystawcom oferującym produkty 2 firm/marek

*** – dedykowane wystawcom oferującym produkty 3-4 firm/marek

**** – dedykowane wystawcom oferującym produkty 4 i więcej firm/marek + sklepy online

Strefa Gastro

6 mkw – 400,00 zł netto

Strefa Warsztatów

9 mkw – 300,00 zł netto

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

PROMOCJA DLA NOWYCH WYSTAWCÓW (okres trwania: 02– 25 stycznia):

 • Stoisko MIKRO – ŚREDNIE: rabat 50,00 netto
 • Stoisko DUŻE i BARDZO DUŻE: rabat 100,00 netto

SPECJALNA PROMOCJA DLA STAŁYCH WYSTAWCÓW (okres trwania: 02– 25 stycznia): podwójna zniżka na stoisko (odpowiednio 50 i 100 zł, rozmiary jak wyżej). Po okresie promocji stali wystawcy korzystają ze standardowej zniżki w kwocie 50 i 100 zł (rozmiary jak wyżej, warunkiem otrzymania promocji dla stałych wystawców jest udział w ostatnich 12 miesiącach w minimum 1 dowolnej edycji targów SILESIA BAZAAR).

Promocje obejmują tylko standardowe stoiska. W przypadku rezerwacji niestandardowego rozmiaru stoiska kwota promocji zostanie odjęta od ceny standardowego stoiska, a dodatkowe metry będą liczone zgodnie z podanym wyżej cennikiem.

Promocja nie obejmuje stoisk warsztatowych.

REGULAMIN SILESIA BAZAAR Kids 8

 1. Organizatorem targów SILESIA BAZAAR Kids vol.8 (dalej Targi) jest Fundacja „Colors of Silesia” (dalej Organizator) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Teresy 11, nr KRS 0000590521.
 2. Współorganizatorem jest firma KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fliegera 18/8, nr NIP 634-223-98-42.
 3. Targi odbędą się w dniu 14 kwietnia 2019 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie (dalej Stadion).
 4. Organizator oświadcza, ze posiada rezerwację przestrzeni wystawienniczej na Stadionie, która umożliwia organizację Targów w powyższym terminie.
 5. Posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej nie jest warunkiem uczestnictwa w targach, jednakże Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki karno-skarbowe wynikające ze sprzedaży bez zarejestrowanej działalności.
 6. Podane ceny są cenami NETTO. KPX Consulting Piotr Kalisz jako podmiot wystawiający faktury, oświadcza, że jest płatnikiem VAT, więc do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Rejestracja trwa od dnia 2 stycznia 2019 r. do wyczerpania puli stoisk.
 8. Warunkiem rejestracji na Targi jest utworzenie indywidualnego konta wystawcy na stronie silesiabazaar.pl, a następnie zapisanie się na edycję SILESIA BAZAAR Kids vol. 7 wybierając odpowiednią zakładkę w koncie wystawcy. Firmy, które posiadają już konto, logują się zgodnie z uprzednio podanymi danymi oraz wybierają odpowiednią zakładkę.
 9. Wystawcy mogą wpisać swoje preferencje odnośnie stoiska w polu Dodatkowe Informacje. Preferencje te w miarę możliwości technicznych będą uwzględniane przy rezerwacji konkretnego stoiska, jednakże Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględnienia preferencji.
 10. Wystawca w celu potwierdzenia rezerwacji stoiska wpłaca pełną opłatę za stoisko na podstawie otrzymanej drogą e-mailową faktury proformy. Termin płatności faktury proforma wynosi 7 dni. Rezerwacja stoiska nie potwierdzona we wskazanym terminie zostaje anulowana, ale wystawca ma nadal możliwość wystawienia się na targach pod warunkiem dokonania zaległej płatności i po ówczesnym otrzymaniu potwierdzenia dostępności stoisk od Organizatorów.
 11. Zarezerwowane i opłacone stoisko w wielkości MIKRO oraz MAŁE przynależy tylko do jednego Wystawcy, który może na nim oferować produkty jednej firmy/marki. W uzasadnionych przypadkach i po otrzymaniu zgody od Organizatorów możliwa jest sprzedaż na jednym stoisku produktów większej ilości firm/marek. W takim wypadku obowiązują następujące zasady: rozmiar Średni (2 marki), Duże (3-4 marek), Bardzo Duże (4 i więcej marek/sklepy online). Wystawca, który nie zastosuje się do powyższej zasady, zostanie obciążony dopłatą do stoiska, którego rozmiar odpowiada ilości sprzedawanych marek, bez możliwości powiększenia stoiska w czasie Targów.
 12. Warunkiem otrzymania promocji dla stałych wystawców jest udział w ostatnich 12 miesiącach w minimum 1 dowolnej edycji targów SILESIA BAZAAR.
 13. Numer stoiska zostanie przekazany Wystawcy nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia targów. Firmy, które zapiszą się lub opłacą stoisko w terminie krótszym niż 7 dni przed targami zostaną niezwłocznie poinformowane o przydzielonym stoisku. Organizator dołoży starań, aby finalny numer stoiska nie różnił się od wpisanego w Formularzu Rejestracyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przydzielonego stoiska w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny lub na prośbę Wystawcy, zgodnie z dostępnymi stoiskami.
 14. Możliwa jest rezygnacja z udziału w Targach z zachowaniem odpowiednich warunków rezygnacji i terminów:
  1. do 28 lutego 2019 r. – zwrot 100% kwoty,
  2. od 28 lutego do 31 marca 2019 r. – zwrot 50% kwoty,
  3. po 31 marca 2019 r.– utrata całej wpłaconej kwoty lub brak możliwości zwrotu kwoty wpłaconej po tym terminie.

Zwrot środków nastąpi w terminie do 14 dni od dnia rezygnacji.

15. W przypadku odwołania Targów z powodów niezależnych od Organizatora takich jak wojna, kataklizm, zniszczenie obiektu uniemożliwiające organizację Targów, Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty Wystawcy.
16. Wystawca zgadza się na publikację w celach marketingowych zdjęć swoich produktów, które zamieszcza na swoich stronach internetowych oraz na publikację zdjęć i nagrań video wykonanych podczas targów przez Organizatorów zawierających logo i produkty wystawcy.
17. Organizatorzy informują, że:
* Administratorem Danych Osobowych jest KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Teresy 11.
* Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z właściwą realizacją targów i zobowiązań z niej wynikających oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.
* Wystawcy oraz osobom działającym w jego imieniu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do rejestracji od 2 stycznia 2019 r. przez konto wystawcy na stronie www.silesiabazaar.pl.

 

PLAN STOISK (kids_mapa_04_2019.pdf)