SILESIA BAZAAR vol. 8, 13 maja 2018 r,  Stadion Śląski.

SILESIA BAZAAR vol. 8 odbędzie się PIERWSZY RAZ w nowo otwartym budynku Stadionu Śląskiego położonym na skraju największego parku miejskiego Polski, którym jest Park Śląski. Stadion Śląski to nowa ikona naszego regionu. Obiekt dysponuje nowoczesnym zapleczem kongresowo-targowym, który po raz pierwszy wykorzystamy pod organizację naszej imprezy. Przestrzeń zaplanowana pod targi pomieści 150 stoisk w różnej wielkości, strefę warsztatów dla dzieci oraz strefę gastro. Dla byłych wystawców SILESIA BAZAAR przygotowaliśmy promocyjne ceny, dlatego nie zwlekajcie z zapisaniem się. Najlepsze miejsca czekają na was. Zapraszamy!


Poniżej przedstawiamy Cennik, Regulamin targów oraz Plan stoisk. Informacje te zostaną powtórzone w panelu rejestracyjnym i w tym miejscu są umieszczone tylko w celach informacyjnych.


CENNIK

Wszystkie stoiska są zlokalizowane w jednej hali wystawienniczej.  Przygotowaliśmy 4 rozmiary stoisk w kategoriach: Normalne, Premium, Gastro i Warsztaty. Podane ceny są cenami NETTO.


Wszystkie stoiska są zlokalizowane w jednej hali wystawienniczej.  Przygotowaliśmy 4 rozmiary stoisk w kategoriach: Normalne, Premium, Gastro i Warsztaty. Podane ceny są cenami NETTO.

Stoiska Normalne

Mikro / 2 mkw (1*2m) – 300 zł (dostępne 22 stoiska) m- UWAGA: Tylko jeden 1m do klienta. Dla wystawców z małym asortymentem!

Małe / 4 mkw (2*2m) – 450 zł (dostępne 40 stoiska)

Średnie / 6 mkw (2*3m) – 600 zł (dostępne 31 stoiska)


Stoiska Premium (zlokalizowane przy głównym wejściu na halę targów)

Duże / 9 mkw (3*3m)   – 980 zł (dostępne 7 stoisk)

Bardzo Duże / 12 mkw (4*3m) – 1280 zł (dostępne 5 stoisk)


Strefa Gastro

6 mkw (3m długości*2m szerokości) – 400 zł (dostępnych 9 stoisk)


Strefa Warsztatów dla dzieci

9 mkw (3m długości*3m szerokości) – 250 zł (dostępnych 8 stoisk)


Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


PROMOCJA DLA WYSTAWCÓW

W dniach 19 lutego – 12 marca obowiązuje zniżka dla NOWYCH wystawców w kwocie 50 zł netto dla stoisk Normalnych (2, 4 i 6 m.kw.) i Gastro oraz 100 zł netto dla stoisk Premium (9 i 12 m.kw.). Warunkiem otrzymania zniżki jest zapisanie się w terminie obowiązywania promocji i opłata faktury proforma w terminie 7 dni.

W całym okresie rejestracji obowiązuje zniżka dla stałych wystawców w kwocie 50 zł netto dla stoisk Normalnych i Gastro oraz 100 zł netto dla stoisk Premium.

 


REGULAMIN TARGÓW

 1. Organizatorem targów jest Fundacja „Colors of Silesia” (dalej Organizator) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Teresy 11, nr KRS 0000590521.
 2. Współorganizatorem targów jest firma KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach.
 3. Targi SILESIA BAZAAR vol. 8 (dalej Targi) odbędą się w dniu 13 maja 2018 r. Stadionie Śląskim (dalej Stadion) w Chorzowie.
 4. Organizatorzy oświadczają, że posiadają rezerwację przestrzeni wystawienniczej na Stadionie, która umożliwia im organizację Targów w powyższym terminie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w targach NIE jest posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej, ale Organizator, ani Współorganizator, nie ponosi odpowiedzialności za skutki karno-skarbowe sprzedaży bez zarejestrowanej działalności.
 6. Podane ceny są cenami NETTO. Organizator wystawia faktury VAT, czyli do ceny netto należy doliczyć 23% VAT (kwota brutto). Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej lub nie będące płatnikami VAT też muszą zapłacić kwotę brutto.
 7. Rejestracja trwa od dnia 19 lutego 2018 r. roku do wyczerpania puli stoisk.
 8. Warunkiem rejestracji na targi jest utworzenie indywidualnego konta wystawcy na stronie silesiabazaar.pl, a następnie zapisanie się na edycję SILESIA BAZAAR vol. 7 wybierając odpowiednią zakładkę w koncie wystawcy. Firmy posiadające już konto muszą zalogować się do posiadanego konta i wybrać odpowiednią zakładkę.
 9. Wystawcy mogą wpisać swoje preferencje odnośnie stoiska w polu Dodatkowe Informacje. Preferencje te w miarę możliwości będą uwzględniane przy rezerwacji konkretnego stoiska.
 10. Wystawca, w celu potwierdzenia rezerwacji stoiska, opłaca fakturę proformę. Termin płatności wynosi 7 dni. Po tym terminie rezerwacja konkretnego stoiska jest anulowana, ale wystawca nadal może wziąć udział w targach po opłaceniu proformy.
 11. Zarezerwowane i opłacone stoisko w wielkości MIKRO oraz MAŁE przynależy tylko do jednego Wystawcy, który może na nim oferować produkty jednej firmy/marki. W uzasadnionych przypadkach i po otrzymaniu zgody od Organizatorów możliwa jest sprzedaż na jednym stoisku produktów większej ilości firm/marek. W takim wypadku obowiązują następujące zasady: rozmiar Średni (2 marki), Duże (3-4 marek), Bardzo Duże (4 i więcej marek/sklepy online). Wystawca, który nie zastosuje się do powyższej zasady, zostanie obciążony dopłatą do stoiska, którego rozmiar odpowiada ilości sprzedawanych marek, bez możliwości powiększenia stoiska w czasie Targów.
 12. Numer stoiska będzie podany nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia targów. Firmy, które zapiszą się lub opłacą stoisko w terminie krótszym niż 14 dni przed targami zostaną niezwłocznie poinformowane o przydzielonym stoisku. Organizator dołoży starań, aby finalny numer stoiska nie różnił się od wpisanego w Formularzu Rejestracyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przydzielonego stoiska w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny lub na prośbę wystawcy, zgodnie z dostępnymi stoiskami.
 13. Możliwa jest rezygnacja z udziału w targach z zachowaniem odpowiednich warunków rezygnacji i terminów:
  * do 3 kwietnia 2018 r.  – zwrot 100% kwoty,
  * do 30 kwietnia 2018 r.   – zwrot 50% kwoty,
  * po 30 kwietnia 2018 r    – utrata całej kwoty.

Zwrot środków nastąpi w terminie do 15 dni od dnia rezygnacji.

14. Wystawca zgadza się na wykorzystanie publikację w celach marketingowych zdjęć swoich produktów, które zamieszcza na swoich stronach internetowych oraz na publikację zdjęć i nagrań video wykonanych podczas targów przez Organizatorów zawierających logo i produkty wystawcy.

15. W razie odwołania targów z powodów niezależnych od organizatora takich jak wojna, kataklizm, zniszczenie obiektu uniemożliwiające organizację targów, Organizator nie zwraca kwoty wpłaconej przez Wystawcę.

16.  Organizatorzy informują, że:
* Administratorem Danych Osobowych jest KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Teresy 11.
* Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z właściwą realizacją targów i zobowiązań z niej wynikających oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.
* Wystawcy oraz osobom działającym w jego imieniu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zapraszamy do rejestracji od 19 lutego br. przez stronę www.silesiabazaar.pl/pl/konto.

PLAN STOISK (wkrótce)