SILESIA BAZAAR vol. 10, 15-16 grudnia 2018 r, Stadion Śląski.

Jubileuszowe, świąteczne SILESIA BAZAAR vol. 10 odbędą się ponownie w centrum konferencyjnym Stadionu Śląskiego. To będzie łącznie 20. edycja naszych targów. W maju tego roku odbyła się na Stadionie wiosenna edycja, która przyciągnęła tłumy mieszkańców aglomeracji. Przestrzeń zaplanowana pod targi pomieści 70 stoisk w różnej wielkości, strefę warsztatów dla dzieci oraz strefę gastro. Dla byłych wystawców SILESIA BAZAAR przygotowaliśmy promocyjne ceny, dlatego nie zwlekajcie z zapisaniem się. Najlepsze miejsca czekają na was. Zapraszamy!


Poniżej przedstawiamy Cennik, Regulamin targów oraz Plan stoisk. Informacje te zostaną powtórzone w panelu rejestracyjnym i w tym miejscu są umieszczone tylko w celach informacyjnych.


CENNIK

Stoiska są zlokalizowane na jednym poziomie, ale z podziałem na 4 sale. Przygotowaliśmy stoiska w kategoriach: Normalne, Premium, Gastro i Warsztaty. Podane ceny są cenami NETTO.

Stoiska Normalne (cena za 2 dni)
2 mkw (1*2m) – 380 zł (dostępne 22 stoiska)
4 mkw (2*2m) – 680 zł (dostępne 52 stoiska)
6 mkw (2*3m) – 880 zł (dostępne 33 stoiska)


Stoiska Premium (lokalizacja zaraz przy wejściu na salę ) (cena za 2 dni)
9 mkw (3*3m) – 1250 zł (dostępne 10 stoisk)
12 mkw (4*3m) – 1550 zł (dostępne 5 stoisk)


Strefa Gastro
6 mkw (3m długości*2m szerokości) – 400 zł (dostępne 4 stoiska)


Strefa Warsztatów dla dzieci
9 mkw (3m długości*3m szerokości) – 250 zł (dostępnych 8 stoisk)


Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


PROMOCJA DLA WYSTAWCÓW

NOWI WYSTAWCY:
W dniach 03 – 23 września obowiązuje zniżka dla NOWYCH wystawców w kwocie 50 zł netto dla stoisk Normalnych (2, 4 i 6 m.kw.) i Gastro oraz 100 zł netto dla stoisk Premium (9 i 12 m.kw.). Warunkiem otrzymania zniżki jest zapisanie się w terminie obowiązywania promocji i opłata faktury proforma w terminie 7 dni od daty wystawienia.

PODWÓJNA ZNIŻKA DLA STAŁYCH WYSTAWCÓW * :
W dniach 03 – 23 września obowiązuje podwójna zniżka dla Stałych Wystawców.  Normalna zniżka wynosi  50 zł netto dla stoisk Normalnych (4 i 6 m.kw.) i Gastro oraz 100 zł netto dla stoisk Premium (9 i 12 m.kw.). Warunkiem otrzymania zniżki jest zapisanie się w terminie obowiązywania promocji i opłata faktury proforma w terminie 7 dni od daty wystawienia. Po 23 września obowiązuje normalna zniżka dla stałych wystawców 

Promocja nie obejmuje stoisk Mikro i Warsztatowych.


Regulamin targów SILESIA BAZAAR vol. 10

 1. Organizatorem targów SILESIA BAZAAR vol. 10 (dalej Targi) jest Fundacja „Colors of Silesia” (dalej Organizator) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Teresy 11, nr KRS 0000590521.
 2. Współorganizatorem jest firma KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach przy ulicy Teresy 11, nr NIP 634-223-98-42.
 3. Targi odbędą się w dniu 15-16 grudnia 2018 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie (dalej Stadion).
 4. Organizator oświadcza, ze posiada rezerwację przestrzeni wystawienniczej na Stadionie, która umożliwia organizację Targów w powyższym terminie.
 5. Posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej nie jest warunkiem uczestnictwa w targach, jednakże Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki karno-skarbowe wynikające ze sprzedaży bez zarejestrowanej działalności.
 6. Podane ceny są cenami NETTO. KPX Consulting Piotr Kalisz jako podmiot wystawiający faktury, oświadcza, że jest płatnikiem VAT, więc do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Rejestracja trwa od dnia 3 września 2018 r. do wyczerpania puli stoisk.
 8. Warunkiem rejestracji na Targi jest utworzenie indywidualnego konta wystawcy na stronie silesiabazaar.pl, a następnie zapisanie się na edycję SILESIA BAZAAR vol. 10 wybierając odpowiednią zakładkę w koncie wystawcy. Firmy, które posiadają już konto, logują się zgodnie z uprzednio podanymi danymi oraz wybierają odpowiednią zakładkę.
 9. Wystawcy mogą wpisać swoje preferencje odnośnie stoiska w polu Dodatkowe Informacje. Preferencje te w miarę możliwości technicznych będą uwzględniane przy rezerwacji konkretnego stoiska, jednakże Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględnienia preferencji.
 10. Wystawca w celu potwierdzenia rezerwacji stoiska wpłaca pełną opłatę za stoisko na podstawie otrzymanej drogą e-mailową faktury proformy. Termin płatności faktury proforma wynosi 7 dni. Rezerwacja stoiska nie potwierdzona we wskazanym terminie zostaje anulowana, ale wystawca ma nadal możliwość wystawienia się na targach pod warunkiem dokonania zaległej płatności i po ówczesnym otrzymaniu potwierdzenia dostępności stoisk od Organizatorów.
 11. Zarezerwowane i opłacone stoisko w wielkości MIKRO oraz MAŁE przynależy tylko do jednego Wystawcy, który może na nim oferować produkty jednej firmy/marki. W uzasadnionych przypadkach i po otrzymaniu zgody od Organizatorów możliwa jest sprzedaż na jednym stoisku produktów większej ilości firm/marek. W takim wypadku obowiązują następujące zasady: rozmiar Średni (2 marki), Duże (3-4 marek), Bardzo Duże (4 i więcej marek/sklepy online). Wystawca, który nie zastosuje się do powyższej zasady, zostanie obciążony dopłatą do stoiska, którego rozmiar odpowiada ilości sprzedawanych marek, bez możliwości powiększenia stoiska w czasie Targów.
 12. Warunkiem otrzymania promocji dla stałych wystawców jest udział w ostatnich 12 miesiącach w minimum 1 dowolnej edycji targów SILESIA BAZAAR.
 13. Numer stoiska zostanie przekazany Wystawcy nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia targów. Firmy, które zapiszą się lub opłacą stoisko w terminie krótszym niż 7 dni przed targami zostaną niezwłocznie poinformowane o przydzielonym stoisku. Organizator dołoży starań, aby finalny numer stoiska nie różnił się od wpisanego w Formularzu Rejestracyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przydzielonego stoiska w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny lub na prośbę Wystawcy, zgodnie z dostępnymi stoiskami.
 14. Możliwa jest rezygnacja z udziału w Targach z zachowaniem odpowiednich warunków rezygnacji i terminów:
  1. do 29 października 2018 r. – zwrot 100% kwoty,
  2. do 30 listopada 2018 r. – zwrot 50% kwoty,
  3. po 30 listopada 2018 r.– utrata całej wpłaconej kwoty lub wpłata bezzwrotna.

Zwrot środków nastąpi w terminie do 14 dni od dnia rezygnacji.

 1. W przypadku odwołania Targów z powodów niezależnych od Organizatora takich jak wojna, kataklizm, zniszczenie obiektu uniemożliwiające organizację Targów, Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty Wystawcy.
 2. Wystawca zgadza się na publikację w celach marketingowych zdjęć swoich produktów, które zamieszcza na swoich stronach internetowych oraz na publikację zdjęć i nagrań video wykonanych podczas targów przez Organizatorów zawierających logo i produkty wystawcy.
 3. Organizatorzy informują, że:
  * Administratorem Danych Osobowych jest KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Teresy 11.
  * Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z właściwą realizacją targów i zobowiązań z niej wynikających oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  * Wystawcy oraz osobom działającym w jego imieniu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do rejestracji od 3 września 2018 r. przez konto wystawcy na stronie www.silesiabazaar.pl.

PLAN STOISK (SB_vol10_mapa_stoisk_0109)