SILESIA BAZAAR Pop-up,

24 marca 2019 r., stara siedziba Muzeum Śląskiego, Rynek-Katowice.

Edycja SILESIA BAZAAR Pop-up to nowy projekt naszego zespołu. W weekend przesilenia wiosennego zapraszamy Was do starej siedziby Muzeum Śląskiego na katowickim Rynku, w której znajdziecie 25 wybranych polskich niezależnych projektantów i dizajnerów. Stara siedziba Muzeum Śląskiego znajduje się w zabytkowej kamienicy w sercu naszego miasta, w której przed wojną znajdował się elegancki hotel. To pierwsza tego typu impreza w ramach naszych targów, ale jesteśmy pewni, ze ta impreza pobudzi wasze apetyty na prawdziwe zakupy na kolejnych edycjach w kwietniu i maju! Dodatkową atrakcją tego weekend będzie odbywający się nieopodal pierwszy Rynek Smaków,  czyli najbardziej znany w naszym regionie cykl zlotu food-trucków ,więc po zakupach zapraszamy na pyszne jedzenie na katowickim Rynku 🙂

Nocna edycja SILESIA BAZAAR odbędzie się 24 marca 2019 r. Dostępnych będzie tylko 25 stoisk i jest to specjalna oferta dla stałych wystawców naszych targów (nowe firmy tylko w ramach oferty last minute).


Cennik (1 dzień targów, ceny netto):

Mikro (1,5 mkw) – 300 zł

Małe (4 mkw) – 550 zł

Średnie (5 mkw) – 650 zł

Podane ceny są cenami netto.


Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


PROMOCJA (tylko dla stałych wystawców) – w dniach 15 – 28 lutego obowiązuje zniżka 50 zł (stoiska Małe i Średnie)

OFERTA Last Minute (dla nowych wystawców) – możliwość rejestracji w dniach 10- 24 marca


REGULAMIN TARGÓW

 1. Organizatorem targów jest Fundacja „Colors of Silesia” (dalej Organizator) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Teresy 11, nr KRS 0000590521.
 2. Współorganizatorem targów jest firma KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach.
 3. Targi SILESIA BAZAAR edycja Pop-up (dalej Targi) odbędą się w dniu 24 marca 2019 r. w starym budynku Muzeum Śląskiego przy Al Wojciecha Korfantego 3 w Katowicach.
 4. Organizatorzy oświadczają, że posiadają rezerwację przestrzeni wystawienniczej w budynku, która umożliwia im organizację Targów w powyższym terminie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w targach NIE jest posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej, ale Organizator, ani Współorganizator, nie ponosi odpowiedzialności za skutki karno-skarbowe sprzedaży bez zarejestrowanej działalności.
 6. Podane ceny są cenami NETTO. Organizator wystawia faktury VAT, czyli do ceny netto należy doliczyć 23% VAT (kwota brutto). Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej lub nie będące płatnikami VAT też muszą zapłacić kwotę brutto.
 7. Rejestracja trwa od dnia 15 lutego 2019 r. roku do wyczerpania puli stoisk.
 8. Warunkiem rejestracji na targi jest utworzenie indywidualnego konta wystawcy na stronie silesiabazaar.pl, a następnie zapisanie się na edycję SILESIA BAZAAR edycja Pop-up wybierając odpowiednią zakładkę w koncie wystawcy. Firmy posiadające już konto muszą zalogować się do posiadanego konta i wybrać odpowiednią zakładkę.
 9. Wystawcy mogą wpisać swoje preferencje odnośnie stoiska w polu Dodatkowe Informacje. Preferencje te w miarę możliwości będą uwzględniane przy rezerwacji konkretnego stoiska.
 10. Wystawca, w celu potwierdzenia rezerwacji stoiska, opłaca fakturę proformę. Termin płatności wynosi 7 dni. Po tym terminie rezerwacja konkretnego stoiska jest anulowana, ale wystawca nadal może wziąć udział w targach po opłaceniu proformy.
 11. Zarezerwowane i opłacone stoisko w wielkości MIKRO oraz MAŁE przynależy tylko do jednego Wystawcy, który może na nim oferować produkty jednej firmy/marki. Na stoisku Średnim można prezentować maksymalnie 2 marki. Wystawca, który nie zastosuje się do powyższej zasady, zostanie obciążony dopłatą do stoiska, którego rozmiar odpowiada ilości sprzedawanych marek, bez możliwości powiększenia stoiska w czasie Targów.
 12. Numer stoiska będzie podany nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia targów. Firmy, które zapiszą się lub opłacą stoisko w terminie krótszym niż 7 dni przed targami zostaną niezwłocznie poinformowane o przydzielonym stoisku. Organizator dołoży starań, aby finalny numer stoiska nie różnił się od wpisanego w Formularzu Rejestracyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przydzielonego stoiska w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny lub na prośbę wystawcy, zgodnie z dostępnymi stoiskami.
 13. Możliwa jest rezygnacja z udziału w targach z zachowaniem odpowiednich warunków rezygnacji i terminów:
  * do 10 marca 2019 r.  – zwrot 100% kwoty,
  * po 10 marca 2019 r.   – utrata całej kwoty lub wpłata bezzwrotna.

Zwrot środków nastąpi w terminie do 14 dni od dnia rezygnacji.

14. Wystawca zgadza się na wykorzystanie publikację w celach marketingowych zdjęć swoich produktów, które zamieszcza na swoich stronach internetowych oraz na publikację zdjęć i nagrań video wykonanych podczas targów przez Organizatorów zawierających logo i produkty wystawcy.

15. W razie odwołania targów z powodów niezależnych od organizatora takich jak wojna, kataklizm, zniszczenie obiektu uniemożliwiające organizację targów, Organizator nie zwraca kwoty wpłaconej przez Wystawcę.

16.  Organizatorzy informują, że:
* Administratorem Danych Osobowych jest KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Fliegera 18/8 oraz Fundacja Colors of Silesia z siedzibą w Katowicach przy ulicy Teresy 11.
* Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z właściwą realizacją targów i zobowiązań z niej wynikających oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.
* Wystawcy oraz osobom działającym w jego imieniu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do rejestracji od 15 lutego br. przez stronę LOGOWANIA.

PLAN STOISK (mapa_popup)