SILESIA BAZAAR edycja Nocna,

10-12 sierpnia 2018 r,  Spodek/MCK, Katowice.

Nocna edycja SILESIA BAZAAR to pierwsza tego typu targi w Polsce. Przez trzy dni mieszkańcy Metropolii będą mogli do późnych godzin nocnych kupić Wasz oryginalne produkty do ubrania i do domu. Będziemy imprezą towarzysząca nowej imprezy o charakterze gastro-muzycznym o nazwie Gastro Fajer (https://www.facebook.com/gastrofajer/), która w każdy weekend lata (od czwartku do niedzieli wieczora) będzie skupiać mieszkańców Metropolii w centrum Katowic. Wszystko będzie się odbywać na tarasach naszego ukochanego Spodka i zielonych tarasów MCK 🙂 Jesteśmy pewni, ze ta impreza rozkręci latem Katowice!

Nocna edycja SILESIA BAZAAR odbędzie się od czwartku popołudnia do niedzieli wieczora (10-12 sierpnia) również na tarasach Spodka lub w holu dolnym MCK (zależy od ilości wystawców i pogody). Łącznie 3 dni szalonych letnich targów do późnej nocy 🙂 To wspaniała okazja do sprzedaży letnich kolekcji firm, które nie wyjechały na wakacje lub festiwale. Dostępnych będzie tylko 30 stoisk i jest to specjalna oferta dla stałych wystawców naszych targów (nowe firmy tylko w ramach oferty last minute).


Cennik (3 dni targów, ceny netto):

Mikro (2mkw) – 380 zł

Małe (4mkw) – 680 zł

Średnie (6mkw) – 880 zł

Duże (9mkw) – 1250 zł

Warsztaty dla dzieci lub rodzin (8mkw) – 250 zł (tylko sobota i niedziela)

Podane ceny są cenami za 3 dni targów i są cenami netto.


Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


PROMOCJA (tylko dla stałych wystawców) – w dniach 15 – 31 lipca obowiązuje zniżka 50 zł (stoiska Mikro do Średnie) i 100 zł (stoiska Duże i B. Duże)

OFERTA Last Minute (dla nowych wystawców) – możliwość rejestracji w dniach 1-10 sierpnia


REGULAMIN TARGÓW

 

 1. Organizatorem targów jest Fundacja „Colors of Silesia” (dalej Organizator) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Teresy 11, nr KRS 0000590521.
 2. Współorganizatorem targów jest firma KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach.
 3. Targi SILESIA BAZAAR edycja Nocna (dalej Targi) odbędą się w dniu 10-12 sierpnia 2018 r. w Hali Spodek/MCK (dalej Spodek) w Katowicach.
 4. Organizatorzy oświadczają, że posiadają rezerwację przestrzeni wystawienniczej w Hoteu, która umożliwia im organizację Targów w powyższym terminie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w targach NIE jest posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej, ale Organizator, ani Współorganizator, nie ponosi odpowiedzialności za skutki karno-skarbowe sprzedaży bez zarejestrowanej działalności.
 6. Podane ceny są cenami NETTO. Organizator wystawia faktury VAT, czyli do ceny netto należy doliczyć 23% VAT (kwota brutto). Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej lub nie będące płatnikami VAT też muszą zapłacić kwotę brutto.
 7. Rejestracja trwa od dnia 15 lipca 2018 r. roku do wyczerpania puli stoisk.
 8. Warunkiem rejestracji na targi jest utworzenie indywidualnego konta wystawcy na stronie silesiabazaar.pl, a następnie zapisanie się na edycję SILESIA BAZAAR edycja Nocna wybierając odpowiednią zakładkę w koncie wystawcy. Firmy posiadające już konto muszą zalogować się do posiadanego konta i wybrać odpowiednią zakładkę.
 9. Wystawcy mogą wpisać swoje preferencje odnośnie stoiska w polu Dodatkowe Informacje. Preferencje te w miarę możliwości będą uwzględniane przy rezerwacji konkretnego stoiska.
 10. Wystawca, w celu potwierdzenia rezerwacji stoiska, opłaca fakturę proformę. Termin płatności wynosi 7 dni. Po tym terminie rezerwacja konkretnego stoiska jest anulowana, ale wystawca nadal może wziąć udział w targach po opłaceniu proformy.
 11. Zarezerwowane i opłacone stoisko w wielkości MIKRO oraz MAŁE przynależy tylko do jednego Wystawcy, który może na nim oferować produkty jednej firmy/marki. W uzasadnionych przypadkach i po otrzymaniu zgody od Organizatorów możliwa jest sprzedaż na jednym stoisku produktów większej ilości firm/marek. W takim wypadku obowiązują następujące zasady: rozmiar Średni (2 marki), Duże (3-4 marek), Bardzo Duże (4 i więcej marek/sklepy online). Wystawca, który nie zastosuje się do powyższej zasady, zostanie obciążony dopłatą do stoiska, którego rozmiar odpowiada ilości sprzedawanych marek, bez możliwości powiększenia stoiska w czasie Targów.
 12. Numer stoiska będzie podany nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia targów. Firmy, które zapiszą się lub opłacą stoisko w terminie krótszym niż 14 dni przed targami zostaną niezwłocznie poinformowane o przydzielonym stoisku. Organizator dołoży starań, aby finalny numer stoiska nie różnił się od wpisanego w Formularzu Rejestracyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przydzielonego stoiska w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny lub na prośbę wystawcy, zgodnie z dostępnymi stoiskami.
 13. Możliwa jest rezygnacja z udziału w targach z zachowaniem odpowiednich warunków rezygnacji i terminów:
  * do 31 lipca 2018 r.  – zwrot 100% kwoty,
  * po 31 lipca 2018 r.   – utrata całej kwoty lub wpłata bezzwrotna.

Zwrot środków nastąpi w terminie do 14 dni od dnia rezygnacji.

14. Wystawca zgadza się na wykorzystanie publikację w celach marketingowych zdjęć swoich produktów, które zamieszcza na swoich stronach internetowych oraz na publikację zdjęć i nagrań video wykonanych podczas targów przez Organizatorów zawierających logo i produkty wystawcy.

15. W razie odwołania targów z powodów niezależnych od organizatora takich jak wojna, kataklizm, zniszczenie obiektu uniemożliwiające organizację targów, Organizator nie zwraca kwoty wpłaconej przez Wystawcę.

16.  Organizatorzy informują, że:
* Administratorem Danych Osobowych jest KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Teresy 11 oraz Fundacja Colors of Silesia z siedzibą w Katowicach.
* Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z właściwą realizacją targów i zobowiązań z niej wynikających oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.
* Wystawcy oraz osobom działającym w jego imieniu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do rejestracji od 15 lipca br. przez stronę LOGOWANIA.

PLAN STOISK (po 1 sierpnia)