SILESIA BAZAAR vol. 9, 23 września 2018 r,  Hotel Park Inn by Radisson, Katowice.

Jesienna edycja SILESIA BAZAAR (vol. 9) odbędzie się ponownie w centrum kongresowo-balowym w hotelu Park Inn by Radisson na Bytkowie w Katowicach (były hotel Best Western), położonym blisko centrum Katowic, ale też na skraju największego parku miejskiego Polski, którym jest Park Śląski. Obiekt leży blisko centrum Katowic i dzięki temu łatwo do niego dojechać z każdej części Metropolii, posiada duży darmowy parking oraz wygodny wjazd dla rodzin z dziećmi i niepełnosprawnych. Przestrzeń zaplanowana pod targi pomieści ponad 60 stoisk w różnej wielkości podzielonych na strefę mody i dizajnu, strefę warsztatów dla dzieci oraz strefę gastro. Dla byłych wystawców SILESIA BAZAAR przygotowaliśmy promocyjne ceny, dlatego nie zwlekajcie z zapisaniem się. Najlepsze miejsca czekają na was. Zapraszamy!


Poniżej przedstawiamy Cennik, Regulamin targów oraz Plan stoisk. Informacje te zostaną powtórzone w panelu rejestracyjnym i w tym miejscu są umieszczone tylko w celach informacyjnych.


CENNIK

Wszystkie stoiska są zlokalizowane w jednej hali wystawienniczej.  Przygotowaliśmy 4 rozmiary stoisk w kategoriach: Normalne, Premium, Gastro i Warsztaty. Podane ceny są cenami NETTO.


Wszystkie stoiska są zlokalizowane w jednej hali wystawienniczej.  Przygotowaliśmy 4 rozmiary stoisk w kategoriach: Normalne, Premium, Gastro i Warsztaty. Podane ceny są cenami NETTO.

Stoiska Normalne

Mikro / 2 mkw (1*2m) – 250 zł (dostępne 6 stoiska) m- UWAGA: Tylko jeden 1m do klienta. Dla wystawców z małym asortymentem!

Małe / 4 mkw (2*2m) – 400 zł (dostępne 30 stoiska)

Średnie / 6 mkw (2*3m) – 550 zł (dostępne 20 stoiska)


Stoiska Premium (zlokalizowane przy głównym wejściu na halę targów)

Duże / 9 mkw (3*3m)   – 930 zł (dostępnych 6 stoisk)

Bardzo Duże / 12 mkw (4*3m) – 1200 zł (dostępne 4 stoiska)


Strefa Gastro

6 mkw (3m długości*2m szerokości) – 350 zł (dostępnych 5 stoisk)


Strefa Warsztatów dla dzieci

9 mkw (3m długości*3m szerokości) – 200 zł (dostępne 3 stoiska)


Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


PROMOCJA DLA WYSTAWCÓW

W dniach 2 – 31 lipca obowiązuje zniżka dla NOWYCH wystawców w kwocie 50 zł netto dla stoisk Normalnych (2, 4 i 6 m.kw.) i Gastro oraz 100 zł netto dla stoisk Premium (9 i 12 m.kw.). Warunkiem otrzymania zniżki jest zapisanie się w terminie obowiązywania promocji i opłata faktury proforma w terminie 7 dni.

W całym okresie rejestracji obowiązuje zniżka dla stałych wystawców w kwocie 50 zł netto dla stoisk Normalnych i Gastro oraz 100 zł netto dla stoisk Premium.

 


REGULAMIN TARGÓW

 1. Organizatorem targów jest Fundacja „Colors of Silesia” (dalej Organizator) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Teresy 11, nr KRS 0000590521.
 2. Współorganizatorem targów jest firma KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach.
 3. Targi SILESIA BAZAAR vol. 9 (dalej Targi) odbędą się w dniu 23 września 2018 r. w hotelu Park Inn by Radisson (dalej Hotel) w Katowicach.
 4. Organizatorzy oświadczają, że posiadają rezerwację przestrzeni wystawienniczej w Hoteu, która umożliwia im organizację Targów w powyższym terminie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w targach NIE jest posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej, ale Organizator, ani Współorganizator, nie ponosi odpowiedzialności za skutki karno-skarbowe sprzedaży bez zarejestrowanej działalności.
 6. Podane ceny są cenami NETTO. Organizator wystawia faktury VAT, czyli do ceny netto należy doliczyć 23% VAT (kwota brutto). Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej lub nie będące płatnikami VAT też muszą zapłacić kwotę brutto.
 7. Rejestracja trwa od dnia 2 lipca 2018 r. roku do wyczerpania puli stoisk.
 8. Warunkiem rejestracji na targi jest utworzenie indywidualnego konta wystawcy na stronie silesiabazaar.pl, a następnie zapisanie się na edycję SILESIA BAZAAR vol. 9 wybierając odpowiednią zakładkę w koncie wystawcy. Firmy posiadające już konto muszą zalogować się do posiadanego konta i wybrać odpowiednią zakładkę.
 9. Wystawcy mogą wpisać swoje preferencje odnośnie stoiska w polu Dodatkowe Informacje. Preferencje te w miarę możliwości będą uwzględniane przy rezerwacji konkretnego stoiska.
 10. Wystawca, w celu potwierdzenia rezerwacji stoiska, opłaca fakturę proformę. Termin płatności wynosi 7 dni. Po tym terminie rezerwacja konkretnego stoiska jest anulowana, ale wystawca nadal może wziąć udział w targach po opłaceniu proformy.
 11. Zarezerwowane i opłacone stoisko w wielkości MIKRO oraz MAŁE przynależy tylko do jednego Wystawcy, który może na nim oferować produkty jednej firmy/marki. W uzasadnionych przypadkach i po otrzymaniu zgody od Organizatorów możliwa jest sprzedaż na jednym stoisku produktów większej ilości firm/marek. W takim wypadku obowiązują następujące zasady: rozmiar Średni (2 marki), Duże (3-4 marek), Bardzo Duże (4 i więcej marek/sklepy online). Wystawca, który nie zastosuje się do powyższej zasady, zostanie obciążony dopłatą do stoiska, którego rozmiar odpowiada ilości sprzedawanych marek, bez możliwości powiększenia stoiska w czasie Targów.
 12. Numer stoiska będzie podany nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia targów. Firmy, które zapiszą się lub opłacą stoisko w terminie krótszym niż 14 dni przed targami zostaną niezwłocznie poinformowane o przydzielonym stoisku. Organizator dołoży starań, aby finalny numer stoiska nie różnił się od wpisanego w Formularzu Rejestracyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przydzielonego stoiska w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny lub na prośbę wystawcy, zgodnie z dostępnymi stoiskami.
 13. Możliwa jest rezygnacja z udziału w targach z zachowaniem odpowiednich warunków rezygnacji i terminów:
  * do 31 lipca 2018 r.  – zwrot 100% kwoty,
  * do 9 września 2018 r.   – zwrot 50% kwoty,
  * po 9 września 2018 r    – utrata całej kwoty lub wpłata bezzwrotna.

Zwrot środków nastąpi w terminie do 14 dni od dnia rezygnacji.

14. Wystawca zgadza się na wykorzystanie publikację w celach marketingowych zdjęć swoich produktów, które zamieszcza na swoich stronach internetowych oraz na publikację zdjęć i nagrań video wykonanych podczas targów przez Organizatorów zawierających logo i produkty wystawcy.

15. W razie odwołania targów z powodów niezależnych od organizatora takich jak wojna, kataklizm, zniszczenie obiektu uniemożliwiające organizację targów, Organizator nie zwraca kwoty wpłaconej przez Wystawcę.

16.  Organizatorzy informują, że:
* Administratorem Danych Osobowych jest KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Teresy 11 oraz Fundacja Colors of Silesia z siedzibą w Katowicach.
* Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z właściwą realizacją targów i zobowiązań z niej wynikających oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.
* Wystawcy oraz osobom działającym w jego imieniu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do rejestracji od 2 lipca br. przez stronę www.silesiabazaar.pl/logowanie/.

PLAN STOISK (SB jesien 2018)