III FESTIWAL ŚWIADOMYCH RODZICÓW

marzec/kwiecień 2018 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) w Katowicach.

Festiwal Świadomych Rodziców to pierwsza w Polsce impreza dedykowana przyszłym i obecnym rodzicom, którym bliska jest idea świadomego rodzicielstwa. To wydarzenie, które powstało z inicjatywy „oMatko! Magazyn świadomych rodziców” oraz Fundacji „Colors of Silesia”.

W ramach Festiwalu Świadomych Rodziców odbędą się liczne prelekcje i warsztaty dla rodziców i dzieci oraz targi SILESIA BAZAAR Kids vol. 6, poświęcone produktom dla dzieci i rodziców. Podczas Festiwalu nie zabraknie też okazji do skosztowania pysznego jedzenia, napicia się świeżych soków oraz aromatycznej kawy – to wszystko w specjalnie przygotowanej strefie Gastro.

Festiwal Świadomych Rodziców odbędzie się w nowoczesnym budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowym , położonym w centrum Katowic. Przestrzeń zaplanowana pod targi pomieści 150 stoisk w różnej wielkości.

W dwóch pierwszych edycjach festiwalu wzięło udział ponad 3000 osób wraz z ponad 1000 dzieći, a w targach SILESIA BAZAAR Kids, które były imprezą towarzyszącą Festiwalowi,  wzięło udział ponad 200 różnych wystawców. To największa impreza i targi poświęcone produktom dla dzieci w Polsce.

Poniżej przedstawiamy Cennik, Regulamin Festiwalu oraz Plan stoisk. Informacje te zostaną powtórzone w panelu rejestracyjnym. W tym miejscu są umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.


CENNIK WKRÓTCE

Przygotowaliśmy 150 stoisk w 5 rozmiarach. Każde z nich będzie zlokalizowane w jednej sali, co zapewni komfort zarówno Wystawcom jak i Gościom odwiedzającym Festiwal.

WSZYSTKIE CENY TO CENY NETTO . Do ceny finalnej każdorazowo należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.


Stoiska na targach SILESIA BAZAAR Kids vol.4

MIKRO (2 mkw / 1×2 m) –     zł netto*

MAŁE (4 mkw / 2x2m) –       zł netto*

ŚREDNIE (6 mkw / 3x2m) – zł netto**

DUŻE (9 mkw / 3x3m) –       zł netto**

BARDZO DUŻE (12 mkw / 4x3m) – zł netto***

* –     dedykowane wystawcom oferującym produkty 1 firmy/marki

** –   dedykowane wystawcom oferującym produkty 2-3 firm/marek

*** – dedykowane wystawcom oferującym produkty powyżej 3 firm/marek


Stoisko w Strefie SILESIA BAZAAR Kids vol.5 + reklama na portalu „oMatko! Magazyn świadomych rodziców” – szczegóły należy ustalić pisząc po rejestracji na adres: reklama@omatkomagazyn.pl.

 

Stoisko DUŻE (9 mkw/ 3x3m) + banner na całym portalu  –  netto, zamiast zł.

Stoisko DUŻE  (9 mkw/ 3x3m) + banner na stronie głównej lub pod artykułami – netto, zamiast zł.

Stoisko DUŻE  (9 mkw/ 3x3m) + artykuł promocyjny – netto, zamiast zł.

Stoisko BARDZO DUŻE (12 mkw/ 4x3m) + banner na całym portalu –  netto, zamiast  zł.

Stoisko BARDZO DUŻE  (12 mkw/ 4x3m) + banner na stronie głównej lub pod artykułami  netto, zamiast zł.

Stoisko BARDZO DUŻE  (12 mkw/ 4x3m) + artykuł promocyjny  netto, zamiast zł.


Strefa Gastro

6 mkw – 350,00 zł netto

Strefa Warsztatów

9 mkw – 300,00 zł netto

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


PROMOCJA DLA NOWYCH WYSTAWCÓW (okres trwania: 01– 31 stycznia):

 • Stoisko MIKRO – ŚREDNIE: rabat 50,00 netto
 • Stoisko DUŻE i BARDZO DUŻE: rabat 100,00 netto

Dotychczasowi wystawcy SILESIA BAZAAR korzystają z powyższej oferty przez cały okres trwania rejestracji na targi.

Promocje obejmują tylko standardowe stoiska. W przypadku rezerwacji niestandardowego rozmiaru stoiska kwota promocji zostanie odjęta od ceny standardowego stoiska, a dodatkowe metry będą liczone zgodnie z podanym wyżej cennikiem.

Promocja nie obejmuje stoisk warsztatowych.


REGULAMIN FESTIWALU ŚWIADOMYCH RODZICÓW

 1. Organizatorem targów SILESIA BAZAAR Kids vol.6 (dalej Targi) będących wydarzeniem towarzyszącym II Festiwalowi Świadomych Rodziców, jest Fundacja „Colors of Silesia” (dalej Organizator) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Teresy 11, nr KRS 0000590521.
 2. Współorganizatorem targów jest firma KPX Consulting Piotr Kalisz (dalej KPX) z siedzibą w Katowicach oraz AM MEDIA GROUP Anna Meres (dalej AM MEDIA) z siedzibą w Katowicach.
 3. Targi odbędą się w dniu 10 września 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (dalej MCK) w Katowicach.
 4. Organizator oświadcza, ze posiada rezerwację przestrzeni wystawienniczej w MCK, która umożliwia organizację Targów w powyższym terminie.
 5. Posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej nie jest warunkiem uczestnictwa w targach, jednakże Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki karno-skarbowe wynikające ze sprzedaży bez zarejestrowanej działalności.
 6. Podane ceny są cenami NETTO. KPX Consulting Piotr Kalisz jako podmiot wystawiający faktury oświadcza, że jest płatnikiem VAT, więc do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Rejestracja trwa od dnia 01 stycznia 2018 r. do wyczerpania puli stoisk.
 8. Warunkiem rejestracji na Targi jest utworzenie indywidualnego konta wystawcy na stronie silesiabazaar.pl, a następnie zapisanie się na edycję SILESIA BAZAAR Kids vol. 5 wybierając odpowiednią zakładkę w koncie wystawcy. Firmy, które posiadają już konto, logują się zgodnie z uprzednio podanymi danymi oraz wybierają odpowiednią zakładkę.
 9. Wystawcy mogą wpisać swoje preferencje odnośnie stoiska w polu Dodatkowe Informacje. Preferencje te w miarę możliwości technicznych będą uwzględniane przy rezerwacji konkretnego stoiska, jednakże Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględnienia preferencji.
 10. Wystawca w celu potwierdzenia rezerwacji stoiska wpłaca pełną opłatę za stoisko na podstawie otrzymanej drogą e-mailową faktury proformy. Termin płatności faktury proforma wynosi 7 dni. Rezerwacja stoiska nie potwierdzona we wskazanym terminie zostaje anulowana, ale wystawca ma nadal możliwość wystawienia się na targach pod warunkiem dokonania zaległej płatności i po ówczesnym otrzymaniu potwierdzenia dostępności stoisk od Organizatorów.
 11. Zarezerwowane i opłacone stoisko w wielkości MIKRO oraz MAŁE przynależy tylko do jednego Wystawcy, który może na nim oferować produkty jednej firmy/marki. W uzasadnionych przypadkach i po otrzymaniu zgody od Organizatorów możliwa jest sprzedaż na jednym stoisku produktów większej ilości firm/marek. Wystawca, który nie zastosuje się do powyższej zasady, zostanie obciążony dopłatą do stoiska ŚREDNIEGO umożliwiającego sprzedaż 2-3 firm/marek.
 12. Numer stoiska zostanie przekazany Wystawcy nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia targów. Firmy, które zapiszą się lub opłacą stoisko w terminie krótszym niż 7 dni przed targami zostaną niezwłocznie poinformowane o przydzielonym stoisku. Organizator dołoży starań, aby finalny numer stoiska nie różnił się od wpisanego w Formularzu Rejestracyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przydzielonego stoiska w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny lub na prośbę Wystawcy, zgodnie z dostępnymi stoiskami.
 13. Możliwa jest rezygnacja z udziału w Targach z zachowaniem odpowiednich warunków rezygnacji i terminów:
  1. do 31 stycznia 2018 r. – zwrot 100% kwoty,
  2. do 28 lutego 2018 r. – zwrot 50% kwoty,
  3. po 28 lutego 2018 r.– utrata całej kwoty.

Zwrot środków nastąpi w terminie do 30 dni od dnia rezygnacji.

 1. W przypadku odwołania Festiwalu Świadomych Rodziców oraz Targów z powodów niezależnych od Organizatora takich jak wojna, kataklizm, zniszczenie obiektu uniemożliwiające organizację Targów, Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty Wystawcy.
 2. Wystawca zgadza się na publikację w celach marketingowych zdjęć swoich produktów, które zamieszcza na swoich stronach internetowych oraz na publikację zdjęć i nagrań video wykonanych podczas targów przez Organizatorów zawierających logo i produkty wystawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do rejestracji od 01 stycznia 2018 r. przez konto wystawcy na stronie www.silesiabazaar.pl.

 

PLAN STOISK (WKRÓTCE)