SILESIA BAZAAR Kids 10

1 grudnia 2019 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

SILESIA BAZAAR Kids to edycja poświęcona produktom i usługom dla dzieci i ich świadomych rodziców. W ramach tej imprezy odbędą się liczne prelekcje dla rodziców, warsztaty  dla dzieci oraz targi niezależnej mody dziecięcej. Podczas całej imprezy nie zabraknie też okazji do skosztowania pysznego jedzenia, napicia się świeżych soków oraz aromatycznej kawy – to wszystko w specjalnie przygotowanej strefie Gastro.

SILESIA BAZAAR Kids odbędzie się ponownie w nowoczesnej hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. To kompleks nowoczesnych budynków wystawienniczych pokrytych żywym dachem. MCK to idealne miejsce dla niezależnej mody i dizajnu. Przestrzeń zaplanowana pod targi pomieści 100 stoisk w różnej wielkości, ogromną strefę warsztatów dla dzieci, prelekcje dla rodziców oraz strefę gastro. Targi w tej lokalizacji zawsze cieszyły się dużą popularnością kupujących, więc wierzymy, że 1 grudnia wracamy w dużym stylu do centrum Katowic!


Poniżej przedstawiamy Cennik, Regulamin Targów oraz Plan stoisk. Informacje te zostaną powtórzone w panelu rejestracyjnym. W tym miejscu są umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.


CENNIK

Przygotowaliśmy 80 stoisk w różnych rozmiarach. Stoiska są zlokalizowane na jednym poziomie w jednej sali.

WSZYSTKIE CENY TO CENY NETTO . Do ceny finalnej każdorazowo należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

MIKRO (2 mkw / 1×2 m) –    350 zł netto* UWAGA: stoisko wąskie (krótszą krawędzią do klienta, bez przerw miedzy stoiskami)! * 

MAŁE (4 mkw / 2x2m) –       500 zł*

ŚREDNIE (6 mkw / 3x2m) – 700 zł **

DUŻE (9 mkw / 3x3m) –        1100 zł ***

BARDZO DUŻE (12 mkw / 4x3m) – 1400 zł ****

* –     dedykowane wystawcom oferującym produkty 1 firmy/marki

** –   dedykowane wystawcom oferującym produkty 2 firm/marek

*** – dedykowane wystawcom oferującym produkty 3-4 firm/marek

**** – dedykowane wystawcom oferującym produkty 4 i więcej firm/marek + sklepy online

Strefa Gastro

6 mkw – 350,00 zł netto

Strefa Warsztatów

9 mkw – 300,00 zł netto

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


PROMOCJA DLA WYSTAWCÓW

NOWI WYSTAWCY*:
W dniach 01 – 29 września obowiązuje zniżka dla NOWYCH wystawców w kwocie 50 zł netto dla stoisk Normalnych (2, 4 i 6 m.kw.) oraz 100 zł netto dla stoisk Premium (9 i 12 m.kw.). Warunkiem otrzymania zniżki jest zapisanie się w terminie obowiązywania promocji i opłata faktury proforma w terminie 7 dni od daty wystawienia.

ZNIŻKA DLA WYSTAWCÓW SILESIA BAZAAR Kids 9 (KIDS’s BIRD)*:
W dniach 01 – 29 września obowiązuje potrójna zniżka dla Wystawców edycji jesiennej (KIDS vol. 9). 
Normalna zniżka wynosi  50 zł netto dla stoisk Normalnych (4 i 6 m.kw.) oraz 100 zł netto dla stoisk Premium (9 i 12 m.kw.). Warunkiem otrzymania zniżki jest zapisanie się w terminie obowiązywania promocji i opłata faktury proforma w terminie 7 dni od daty wystawienia. Zniżka obowiązuje tylko na stoisko w takim samym lub większym rozmiarze. Od 30 września obowiązuje normalna zniżka dla stałych wystawców.

PODWÓJNA ZNIŻKA DLA STAŁYCH WYSTAWCÓW (EARLY BIRD)*:
W dniach 01 – 29 września obowiązuje podwójna zniżka dla Stałych Wystawców. 
Normalna zniżka wynosi 50 zł netto dla stoisk Normalnych (4 i 6 m.kw.) oraz 100 zł netto dla stoisk Premium (9 i 12 m.kw.). Warunkiem otrzymania zniżki jest zapisanie się w terminie obowiązywania promocji i opłata faktury proforma w terminie 7 dni od daty wystawienia. Od 30 września obowiązuje normalna zniżka dla stałych wystawców 

Promocja nie obejmuje stoisk Mikro, Gastro i Warsztatowych.


REGULAMIN FESTIWALU ŚWIADOMYCH RODZICÓW

 1. Organizatorem targów SILESIA BAZAAR Kids vol. 10 (dalej Targi) jest Fundacja „Colors of Silesia” (dalej Organizator) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Teresy 11, nr KRS 0000590521.
 2. Współorganizatorem jest firma KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fliegera 18/8, nr NIP 634-223-98-42.
 3. Targi odbędą się w dniu 1 grudnia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (dalej MCK).
 4. Organizator oświadcza, ze posiada rezerwację przestrzeni wystawienniczej na Stadionie, która umożliwia organizację Targów w powyższym terminie.
 5. Posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej nie jest warunkiem uczestnictwa w targach, jednakże Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki karno-skarbowe wynikające ze sprzedaży bez zarejestrowanej działalności.
 6. Podane ceny są cenami NETTO. KPX Consulting Piotr Kalisz jako podmiot wystawiający faktury, oświadcza, że jest płatnikiem VAT, więc do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Rejestracja trwa od dnia 1 września 2019 r. do wyczerpania puli stoisk.
 8. Warunkiem rejestracji na Targi jest utworzenie indywidualnego konta wystawcy na stronie silesiabazaar.pl, a następnie zapisanie się na edycję SILESIA BAZAAR Kids vol. 6 wybierając odpowiednią zakładkę w koncie wystawcy. Firmy, które posiadają już konto, logują się zgodnie z uprzednio podanymi danymi oraz wybierają odpowiednią zakładkę.
 9. Wystawcy mogą wpisać swoje preferencje odnośnie stoiska w polu Dodatkowe Informacje. Preferencje te w miarę możliwości technicznych będą uwzględniane przy rezerwacji konkretnego stoiska, jednakże Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględnienia preferencji.
 10. Wystawca w celu potwierdzenia rezerwacji stoiska wpłaca pełną opłatę za stoisko na podstawie otrzymanej drogą e-mailową faktury proformy. Termin płatności faktury proforma wynosi 7 dni. Rezerwacja stoiska nie potwierdzona we wskazanym terminie zostaje anulowana, ale wystawca ma nadal możliwość wystawienia się na targach pod warunkiem dokonania zaległej płatności i po ówczesnym otrzymaniu potwierdzenia dostępności stoisk od Organizatorów.
 11. Zarezerwowane i opłacone stoisko w wielkości MIKRO oraz MAŁE przynależy tylko do jednego Wystawcy, który może na nim oferować produkty jednej firmy/marki. W uzasadnionych przypadkach i po otrzymaniu zgody od Organizatorów możliwa jest sprzedaż na jednym stoisku produktów większej ilości firm/marek. W takim wypadku obowiązują następujące zasady: rozmiar Średni (2 marki), Duże (3-4 marek), Bardzo Duże (4 i więcej marek/sklepy online). Wystawca, który nie zastosuje się do powyższej zasady, zostanie obciążony dopłatą do stoiska, którego rozmiar odpowiada ilości sprzedawanych marek, bez możliwości powiększenia stoiska w czasie Targów.
 12. Numer stoiska zostanie przekazany Wystawcy nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia targów. Firmy, które zapiszą się lub opłacą stoisko w terminie krótszym niż 7 dni przed targami zostaną niezwłocznie poinformowane o przydzielonym stoisku. Organizator dołoży starań, aby finalny numer stoiska nie różnił się od wpisanego w Formularzu Rejestracyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przydzielonego stoiska w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny lub na prośbę Wystawcy, zgodnie z dostępnymi stoiskami.
 13. Możliwa jest rezygnacja z udziału w Targach z zachowaniem odpowiednich warunków rezygnacji i terminów:
  1. do 20 października 2019 r. – zwrot 100% kwoty,
  2. do 17 listopada 2019 r. – zwrot 50% kwoty,
  3. po 17 listopada 2019 r.– utrata całej wpłaconej kwoty lub wpłata bezzwrotna.

Zwrot środków nastąpi w terminie do 14 dni od dnia rezygnacji.

14. W przypadku odwołania Targów z powodów niezależnych od Organizatora takich jak wojna, kataklizm, zniszczenie obiektu uniemożliwiające organizację Targów, Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty Wystawcy.
15. Wystawca zgadza się na publikację w celach marketingowych zdjęć swoich produktów, które zamieszcza na swoich stronach internetowych oraz na publikację zdjęć i nagrań video wykonanych podczas targów przez Organizatorów zawierających logo i produkty wystawcy.
16. Organizatorzy informują, że:
* Administratorem Danych Osobowych jest KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Fliegera 18/8.
* Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z właściwą realizacją targów i zobowiązań z niej wynikających oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.
* Wystawcy oraz osobom działającym w jego imieniu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do rejestracji od 1 września 2019 r. przez konto wystawcy na stronie www.silesiabazaar.pl.

PLAN STOISK ( SB Kids vol.10_2019)