SILESIA BAZAAR KIDS vol. 9,

22 września 2019 r, Hotel Park Inn, Katowice.

SILESIA BAZAAR Kids to edycja poświęcona produktom i usługom dla dzieci i ich świadomych rodziców. W ramach tej imprezy odbędą się liczne prelekcje dla rodziców, warsztaty  dla dzieci oraz targi niezależnej mody dziecięcej. Podczas całej imprezy nie zabraknie też okazji do skosztowania pysznego jedzenia, ciast oraz aromatycznej kawy – to wszystko w specjalnie przygotowanej strefie Gastro.

Jesienna edycja SILESIA BAZAAR Kids odbędzie się w nowoczesnym hotelu Park Inn by Radisson zlokalizowanym blisko Parku Śląskiego oraz centrum Katowic. To już będzie trzecia edycja w tym miejscu i zawsze z przyjemnością tam wracamy. Impreza będzie się odbywać na dwóch poziomach centrum bankietowo – konferencyjnego tego obiektu. Nowoczesny dizajn i darmowy parking zachęcają kupujących do przyjazdu. Przestrzeń zaplanowana pod targi pomieści 40 stoisk w różnej wielkości, ogromną strefę warsztatów dla dzieci oraz strefę gastro. Dla byłych wystawców SILESIA BAZAAR przygotowaliśmy promocyjne ceny, dlatego nie zwlekajcie z zapisaniem się. Najlepsze miejsca czekają na was. Zapraszamy!


Poniżej przedstawiamy Cennik, Regulamin targów oraz Plan stoisk. Informacje te zostaną powtórzone w panelu rejestracyjnym i w tym miejscu są umieszczone tylko w celach informacyjnych.


CENNIK

Podział stoisk:
Stoiska targowe – parter,
Stoiska warsztatowe – pierwsze piętro

Przygotowaliśmy stoiska w kategoriach: Normalne, Premium, Gastro i Warsztaty. Podane ceny są cenami NETTO.

Stoiska Normalne

2 mkw (1*2m) – 250 zł (dostępne 15 stoiska) – UWAGA: stoisko wąskie (krótszą krawędzią do klienta, bez przerw miedzy stoiskami)! * – tylko 4 stoiska

4 mkw (2*2m) – 400 zł (dostępne 25 stoiska) *

6 mkw (3*2m) – 550 zł (dostępne 20 stoiska) **

* –     dedykowane wystawcom oferującym produkty 1 firmy/marki

** –   dedykowane wystawcom oferującym produkty 2 firm/marek


Stoiska Premium (w cenie dodatkowo darmowy post o marce i wyposażanie stoiska – stół i krzesło)
9 mkw (3*3m) – 950 zł (dostępne 3 stoiska) ***

12 mkw (4*3m) – 1200 zł (dostępne 1 stoisko) ****

*** – dedykowane wystawcom oferującym produkty 3-4 firm/marek

**** – dedykowane wystawcom oferującym produkty 4 i więcej firm/marek + sklepy online


Strefa Gastro
6 mkw (3m *2m ) – 300 zł (dostępne 4 stoiska)


Strefa Warsztatów dla dzieci
9 mkw (3m *3m) – 300 zł (dostępnych 10 stoisk)


Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


PROMOCJA DLA WYSTAWCÓW

NOWI WYSTAWCY:
W dniach 10 – 30 czerwca obowiązuje zniżka dla NOWYCH wystawców w kwocie 50 zł netto dla stoisk Normalnych (2, 4 i 6 m.kw.) oraz 100 zł netto dla stoisk Premium (9 i 12 m.kw.). Warunkiem otrzymania zniżki jest zapisanie się w terminie obowiązywania promocji i opłata faktury proforma w terminie 7 dni od daty wystawienia.

PODWÓJNA ZNIŻKA DLA STAŁYCH WYSTAWCÓW (EARLY BIRD)* :
W dniach 10 – 30 czerwca obowiązuje podwójna zniżka dla Stałych Wystawców.  Normalna zniżka wynosi  50 zł netto dla stoisk Normalnych (4 i 6 m.kw.) oraz 100 zł netto dla stoisk Premium (9 i 12 m.kw.). Warunkiem otrzymania zniżki jest zapisanie się w terminie obowiązywania promocji i opłata faktury proforma w terminie 7 dni od daty wystawienia. Od 1 lipca obowiązuje normalna zniżka dla stałych wystawców  (50 i 100 zł w zależności od wielkości stoiska).

Promocja nie obejmuje stoisk Mikro, Gastro i Warsztatowych.


Regulamin targów SILESIA BAZAAR KIDS vol. 9

 1. Organizatorem targów SILESIA BAZAAR KIDS vol. 9 (dalej Targi) jest Fundacja „Colors of Silesia” (dalej Organizator) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Fliegera 18/8, nr KRS 0000590521.
 2. Współorganizatorem jest firma KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fliegera 18/8, nr NIP 634-223-98-42.
 3. Targi odbędą się w dniu 22 września 2019 r. w Hotelu Park Inn by Radisson w Katowicach (dalej Hotel).
 4. Organizator oświadcza, ze posiada rezerwację przestrzeni wystawienniczej w Hotelu, która umożliwia organizację Targów w powyższym terminie.
 5. Posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej nie jest warunkiem uczestnictwa w targach, jednakże Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki karno-skarbowe wynikające ze sprzedaży bez zarejestrowanej działalności.
 6. Podane ceny są cenami NETTO. KPX Consulting Piotr Kalisz jako podmiot wystawiający faktury, oświadcza, że jest płatnikiem VAT, więc do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Rejestracja trwa od dnia 10 czerwca 2019 r. do wyczerpania puli stoisk.
 8. Warunkiem rejestracji na Targi jest utworzenie indywidualnego konta wystawcy na stronie silesiabazaar.pl, a następnie zapisanie się na edycję SILESIA BAZAAR KIDS vol. 9 wybierając odpowiednią zakładkę w koncie wystawcy. Firmy, które posiadają już konto, logują się zgodnie z uprzednio podanymi danymi oraz wybierają odpowiednią zakładkę.
 9. Wystawcy mogą wpisać swoje preferencje odnośnie stoiska w polu Dodatkowe Informacje. Preferencje te w miarę możliwości technicznych będą uwzględniane przy rezerwacji konkretnego stoiska, jednakże Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględnienia preferencji.
 10. Wystawca w celu potwierdzenia rezerwacji stoiska wpłaca pełną opłatę za stoisko na podstawie otrzymanej drogą e-mailową faktury proformy. Termin płatności faktury proforma wynosi 7 dni. Rezerwacja stoiska nie potwierdzona we wskazanym terminie zostaje anulowana, ale wystawca ma nadal możliwość wystawienia się na targach pod warunkiem dokonania zaległej płatności i po ówczesnym otrzymaniu potwierdzenia dostępności stoisk od Organizatorów.
 11. Zarezerwowane i opłacone stoisko w wielkości MIKRO oraz MAŁE przynależy tylko do jednego Wystawcy, który może na nim oferować produkty jednej firmy/marki. W uzasadnionych przypadkach i po otrzymaniu zgody od Organizatorów możliwa jest sprzedaż na jednym stoisku produktów większej ilości firm/marek. W takim wypadku obowiązują następujące zasady: rozmiar Średni (2 marki), Duże (3-4 marek), Bardzo Duże (4 i więcej marek/sklepy online). Wystawca, który nie zastosuje się do powyższej zasady, zostanie obciążony dopłatą do stoiska, którego rozmiar odpowiada ilości sprzedawanych marek, bez możliwości powiększenia stoiska w czasie Targów.
 12. Warunkiem otrzymania promocji dla stałych wystawców jest udział w ostatnich 12 miesiącach w minimum 1 dowolnej edycji targów SILESIA BAZAAR.
 13. Numer stoiska zostanie przekazany Wystawcy nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia targów. Firmy, które zapiszą się lub opłacą stoisko w terminie krótszym niż 7 dni przed targami zostaną niezwłocznie poinformowane o przydzielonym stoisku. Organizator dołoży starań, aby finalny numer stoiska nie różnił się od wpisanego w Formularzu Rejestracyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przydzielonego stoiska w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny lub na prośbę Wystawcy, zgodnie z dostępnymi stoiskami.
 14. Możliwa jest rezygnacja z udziału w Targach z zachowaniem odpowiednich warunków rezygnacji i terminów:
  1. do 25 sierpnia 2019 r. – zwrot 100% kwoty,
  2. do 8 września 2019 r. – zwrot 50% kwoty,
  3. po 8 września 2019 r.– utrata całej wpłaconej kwoty lub wpłata bezzwrotna.

Zwrot środków nastąpi w terminie do 14 dni od dnia rezygnacji.

15. W przypadku odwołania Targów z powodów niezależnych od Organizatora takich jak wojna, kataklizm, zniszczenie obiektu uniemożliwiające organizację Targów, Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty Wystawcy.
16. Wystawca zgadza się na publikację w celach marketingowych zdjęć swoich produktów, które zamieszcza na swoich stronach internetowych oraz na publikację zdjęć i nagrań video wykonanych podczas targów przez Organizatorów zawierających logo i produkty wystawcy.
17. Organizatorzy informują, że:
* Administratorem Danych Osobowych jest KPX Consulting Piotr Kalisz z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Fliegera 18/8.
* Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z właściwą realizacją targów i zobowiązań z niej wynikających oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.
* Wystawcy oraz osobom działającym w jego imieniu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do rejestracji od 10 czerwca 2019 r. przez konto wystawcy na stronie www.silesiabazaar.pl.

PLAN STOISK (SB Kids_09_2019_mapa)